Garant staan voor een hypotheek

Garant staan

Ouders staan vaak garant voor de hypotheek van hun kinderen. Soms is de maximale hypotheek niet toereikend om een huis te kunnen kopen. Vooral starters en jonge doorstromers hebben te maken met dit probleem. Het kan dan een oplossing zijn als iemand met een hoger inkomen garant staat voor de hypotheek. Ouders doen dit vaak om de aankoop van een huis door hun kinderen mogelijk te maken.

 

Een tijdelijke oplossing om een hypotheek te verkrijgen

Met name bij jonge huizenkopers is de hypotheekverstrekker vaak bereid om een hypotheek te verstrekken als de ouders garant staan. De hypotheekverstrekker gaat er van uit dat zijn jonge klanten in de toekomst een hoger inkomen krijgen en tot die tijd bieden de ouders zekerheid.

 

Medeverantwoordelijk voor de maandlasten

Bij het garant staan voor een hypotheek kan de hypotheekverstrekker een beroep doen op de persoon de garant staat als de maandelijkse hypotheekkosten niet betaald kan worden. Deze persoon (laten we deze de ouders noemen)  is dan aansprakelijk en moet het (resterende) bedrag ophoesten. De ouders zijn dus net zo verantwoordelijk voor de premiebetaling als hun kind.

 

Meebetalen maandlasten is niet nodig

Het is bij garant staan in principe wel de bedoeling dat de koper de maandelijkse hypotheeklasten zelf betaald. Garant staan is alleen een zekerheidje naar de hypotheekverstrekker toe. Het is echter niet voor niets dat de koper de hypotheek niet zelfstandig kan krijgen. De maandelijkse kosten liggen voor hem of haar eigenlijk te hoog. Daarom schieten ouders in de praktijk vaak bij en betalen een deel van de maandlasten.

 

Een garantstelling opheffen

Als het goed is stijgt het inkomen van de koper(s) dusdanig dat deze de hypotheek op een bepaald moment zelf kan dragen. De garantstelling kan dan stoppen. De hypotheekverstrekker kan in overleg met de koper en zijn/haar ouders de garantstelling dan opheffen. De ouders kunnen dan niet meer aangesproken worden als de hypotheeklasten niet betaald worden.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©