Verandering hypotheekrente na tekenen van de hypotheekofferte

Voordat je een hypotheekofferte tekent zit je nergens aan vast. Daalt na de ontvangst van de hypotheekofferte de hypotheekrente (wat in jouw voordeel is), dan vraag je gewoon een nieuwe offerte aan.

 

Stijging hypotheekrente na tekenen hypotheekofferte

Dat kan veranderen zodra je de hypotheekofferte tekent. Je gaat dan een overeenkomst aan met de hypotheekbank. Een echte hypotheek is dat nog niet, je hebt het onderpand (het huis) immers nog niet in je bezit en de hypotheekakte moet eerst de notaris nog passeren. Maar jij en de hypotheekbank hebben wel een overeenkomst zodat je de aankoop van je huis rond kunt maken.

Maar hoe zit het nu met veranderingen in de hypotheekrente in de termijn tussen tekenen van de offerte en het daadwerkelijke afsluiten daarvan? Wat betreft een stijging van de hypotheekrente, daarvoor ben je ingedekt. Bij stijgingen zit de bank vast aan de het rentepercentage genoemd in de offerte. En dat is in jouw voordeel. Geen probleem dus. Maar als er een rentedaling komt? Dan zou je hypotheek goedkoper worden, en daar wil je natuurlijk van profiteren! Dit ligt echter een stuk complexer.

Daling hypotheekrente na tekenen hypotheekofferte

Op de vraag of je na het tekenen van de hypotheekofferte nog profiteert van een daling van de hypotheekrente kunnen we geen eensluidend antwoord geven. De regels hiervoor verschillen namelijk per hypotheekverstrekker. Bij de keuze voor een hyptheekofferte en een hypotheekverstrekker kiest is het dus belangrijk om dit in je keuzecriteria mee te nemen, vooral als er een lange tijd tussen het tekenen en afsluiten zit of als er een daling in de hypotheekrente verwacht wordt.

De hypotheekaanbieders kennen drie mogelijkheden in hun offertes in de manier waarop met een dalende hypotheekrente wordt omgegaan. Deze heten offerterente, dagrente en dalrente.

Offerterente

Als er in de hypotheekofferte over offerterente wordt gesproken is het rentepercentage in de offerte ook de rente die na het afsluiten van de hypotheek geldt. Je profiteert bij offerterente dus niet van een rentedaling. Offerterente is de minst aantrekkelijke regeling voor jou als hypotheeknemer.

Dagrente

Veel gunstiger is de dagrente. Als bij de hypotheekofferte dagrente geldt mag je bij het afsluiten van de hypotheek bij de notaris kiezen tussen het rentepercentage in de offerte en het rentepercentage van dat moment. Natuurlijk kies je dan voor de laagste van de twee, en dat kan je duizenden euro's schelen.

 

Dalrente

Kan het nog beter? Ja, dalrente is zondermeer de beste optie van de drie. Hierbij geldt namelijk de laagste rente die van toepassing is geweest tussen het tekenen van de offerte en afsluiten van de hypotheek. Is gedurende die tijd de rente gedaald en daarna weer gestegen dan geldt het laagste punt in die grafiek (het dal). Dalrente is voor jou als hypotheeknemer dus altijd het beste.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©