Eigenwoningforfait

Een eigen huis is een bezit, en over bezittingen moet je in Nederland belasting betalen. De redenatie van de Belastingdienst is dat een woning-eigenaar zijn huis ook zou kunnen verhuren. Het bedrag dat hij als huur zou kunnen vangen is daarom volgens de fiscus een bate. Dit bedrag moet bij het jaarlijkse inkomen worden opgeteld zodat er belasting over wordt betaald.

 

Woz-waarde

In de praktijk houdt dat in dat je bij je aangifte inkomensbelasting een bepaald percentage van de woz-waarde van de woning als inkomen moet opgeven. De woz-waarde van je huis kun je terugvinden op de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

 

Deze belasting op het eigen huis wordt eigenwoningforfait genoemd. Ook de verouderde term huurwaardeforfait wordt in de volksmond nog wel eens gebruikt.

 

 

Percentages eigenwoningforfait

Hieronder staan de percentages zoals deze in 2010 gelden. Let op, deze kunnen in de loop der tijd veranderen.

 

Woz-waarde huis
tot € 12.500
€ 12.501 t/m € 25.000
€ 25.001 t/m € 50.000
€ 50.001 t/m € 75.000
€ 75.000 t/m € 1.010.000    
Meer dan € 1.010.000

Forfait
0 procent
0,20%
0,30%
0,40%
0,55%
€ 5.555 + 0,80% over het meerdere

tot € 12.500     0 procent
€ 12.501 t/m € 25.000     0,20%
€ 25.001 t/m € 50.000     0,30%
€ 50.001 t/m € 75.000     0,40%
€ 75.000 t/m € 1.010.000     0,55%
Meer dan € 1.010.000     € 5.555 + 0,80% over het meerdere

 

Hypotheekrenteaftrek

Maar de Belastingdienst vraagt niet alleen geld. Tegenover de kostenpost van het eigenwoningforfait staan de baten van de hypotheekrenteaftrek. Bij de meeste huizenbezitters zijn deze aanmerkelijk hoger dan het forfait zodat de fiscus aan het huis meebetaald. 

 

Wat als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek?

Het kan echter voorkomen dat een hypotheek dusdanig laag is dat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare rente. De eigen huis bezitter zal dan geld moeten betalen aan de belasting voor zijn huis. Om het bezit van een eigen huis te stimuleren is daarom op 1 januari 2005 de Wet Hillen ingevoerd. Volgens deze wet mag je als je eigenwoningforfait hoger is dan je hypotheekrente het verschil als extra aftrekpost opgeven. Zo kom je per saldo toch op nul uit en hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over je eigen huis.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©