Opstalverzekering

Een eigen huis vertegenwoordigt een enorme waarde en moet dus goed verzekerd worden. Je moet er toch niet aan denken dat door een brand of iets dergelijks je hele kapitaal in rook opgaat. Daarom is een goede verzekering noodzakelijk. Hypotheekverstrekkers verplichten zo'n verzekering meestal ook. Het huis is immers onderpand van hun lening en ze zien dit onderpand niet graag onverzekerd in vlammen opgaan.

 

Opstalverzekering tegen brand en natuurgeweld

Deze verzekering op het huis zelf (niet te verwarren met de inboedelverzekering) heet opstalverzekering. Een opstalverzekering dekt de schade aan het huis bij bijvoorbeeld brand, storm en schade door inbraak. De dekking verschilt per verzekeraar. Lees dus goed de voorwaarden als je een opstalverzekering kiest.

Let ook goed op de waarde waarvoor je het huis verzekerd. Ale je onderverzekerd bent krijg je bij (bijvoorbeeld) brand immers minder uitgekeerd, en dat kan bij een huis in de vele duizenden euro's lopen.

 

Herbouwwaarde

De waarde waarvoor het huis bij een opstalverzekering verzekerd moet worden is de herbouwwaarde. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden als een huis door bijvoorbeeld storm of brand helemaal opnieuw gebouwd moet worden. De herbouwwaarde is lager dan de WOZ-waarde. Dat is logisch, want de grond (die een groot deel van de WOZ-waarde uitmaakt) hoef je niet te verzekeren.

De herbouwwaarde wordt in het taxatierapport vermeld. Doordat er bij een koop van een huis of bij het afsluiten van een hypotheek vrijwel altijd een taxatierapport is, is dit bedrag bekend. Veel verzekeraars passen de verzekerde som vervolgens jaarlijks aan de prijzen van de woningmarkt aan. Stijgen de woningprijzen met 3% dan verhogen ze ook de verzekerde som (en de premie) met 3%. In de polisvoorwaarden kun je zien hoe een verzekeraar hier mee omgaat. Een goede indexering van de verzekerde warade betekent dat je huis normaal gesproken tegen het juiste bedrag verzekerd blijft.

Een andere manier om de herbouwwaarde te bepalen is via de herbouwwaardemeter. Dit is een rekenkundig hulpmiddel dat je verzekeraar je kan verstrekken. Hiermee kun je zelf de herbouwwaarde berekenen.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©