Onroerendezaakbelasting (OZB)

Gemeentelijke belasting voor de huiseigenaar

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door de gemeente wordt geheven aan de eigenaren van onroerende zaken zoals huizen en bedrijfspanden. De belasting bestaat sinds 2006. Daarvoor was er een eigenarenbelasting voor de eigenaar van het huis en een gebruikersbelasting voor de bewoner. Bij woonhuizen is dit vaak dezelfde persoon.

De OZB is in feite de oude eigenarenbelasting want de gebruikersbelasting is komen te vervallen. Dit geldt overigens alleen voor woonhuizen, niet voor kantoren en winkels.

Hoogte OZB afhankelijk van gemeenteraad en WOZ-waarde

De hoogte van de OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde van het huis (Waardering Onroerende Zaken). De gemeeteraad bepaalt welk percentage van de WOZ-waarde als belasting wordt geheven. Dit percentage kan het volgende jaar weer worden aangepast.  Heeft het huis een WOZ-waarde van 300.000 euro en is het percentage OZB op 0,1 procent gesteld, dan bedraagt het bedrag aan OZB dat jaar 300 euro.

 

Tijdstipbelasting

De Onroerendezaakbelasting  wordt per 1 januari van ieder jaar geheven. Een verandering van eigenaar gedurende het jaar heeft geen gevolgen. Er wordt geen belastinggeld terugbetaald aan de oude eigenaar en de nieuwe huiseigenaar hoeft voor het lopende jaar niets meer te betalen.

OZB als melkkoe

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belangrijke belasting voor de gemeenten. Gemiddeld zorgt de OZB voor 8% van de gemeentelijke inkomsten.
Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©