Maximale hypotheek - Waarde huis

Voor het bepalen van de maximale hypotheek wordt er gekeken naar het inkomen en de vaste lasten, maar natuurlijk ook naar de waarde van het betreffende huis. Dat is immers het onderpand van de lening die je bij je hypotheekverstrekker gaat afsluiten.
 

Te hoge hypotheek is een risico voor de hypotheekverstrekker

Een hypotheek is een lening waarbij het huis als onderpand fungeert. Kun je de maandelijkse premie niet meer betalen dan is de hypotheekverstrekker gerechtigd om je huis te verkopen. Uit de opbrengst moet de hypotheekverstrekker het aan jou geleende bedrag terughalen plus de gemaakte kosten, premies en andere bedragen die hij nog van je krijgt. Levert het huis minder geld op dan het bedrag dan de hypotheekverstrekker aan jou geleend heeft dan gaat deze het schip in, en dat wil hij natuurlijk niet. Dus een verstandige hypotheekverstrekker zal niet meer lenen dan het huis waard is en liefst wat minder om waardedalingen en achterstallige premies op te vangen.

 

Taxatie

Daarom is een taxatie van het huis vrijwel altijd nodig als je een hypotheek afsluit. Alleen als je dusdanig veel eigen geld investeert dat het gevraagde bedrag een stuk lager ligt dan de WOZ-waarde wil de hypotheekverstrekker hier nog wel eens van afzien.

In het taxatierapport staat de vrije verkoopwaarde van de woning (het bedrag dat je waarschijnlijk krijgt als je het huis in alle rust kan verkopen) en de executiewaarde (het bedrag dat de hypotheekverstrekker waarschijnlijk krijgt als hij het huis zo snel mogelijk van de hand wil doen om zijn geld terug te krijgen). Natuurlijk ligt deze waarde een stuk lager. De hypotheekverstrekker is logischerwijs vooral geïnteresseerd in de executiewaarde.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©