Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

 De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor de aflossing van jouw hypotheek. Hypotheekverstrekkers zullen je dus makkelijker een hypotheek geven, want als jij de premie niet kan betalen doet het Waarborgfonds dat wel. Omdat de verstrekker van de hypotheek geen buffer hoeft te berekenen is de premie lager en de koper hoeft geen of weinig eigen geld mee te brengen. 

 

De NHG in de praktijk

Is de waarde van de woning lager dan die van de hypotheek? Dan mag je alleen verkopen met toestemming van de hypotheekverstrekker en de WEW. Deze letten er op dat je de woning tegen een zo hoog mogelijke prijs verkoopt. Met de opbrengt los je de hypotheek af bij de hypotheekverstrekker. Is er een restschuld, dan betaalt de WEW deze aan de hypotheekverstrekker (tot het bedrag waarvoor ze garant staan). Dit bedrag kunnen ze op jou verhalen, maar als jou geen schuld treft, bijvoorbeeld omdat je inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als één van beide inkomens wegvalt door een echtscheiding) en je je best hebt gedaan de woning zo duur mogelijk te verkopen, dan scheldt het WEW je deze schuld kwijt.

 

Voorwaarden NHG

Natuurlijk verstrekt het WEW niet zomaar de Nationale Hypotheek Garantie. het hypotheekbedrag voor aankoop van een woning mag maximaal 350.000 euro bedragen, de hypotheeklening mag niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen en je moet een stabiel inkomen hebben. Ook kan een BKR-registratie een probleem zijn en moet de waarde van de woning de hypotheek dekken. Ook moet je de woning daadwerkelijk bewonen. Voor een tweede woning krijg je geen NHG.

Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©