Eigenwoningbijdrage

 

Eigenwoningbijdrage (Koopsubsidie)

Per 1 januari 2001 is de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (Wet BEW) in het leven geroepen. Deze wet moet het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk maken een woning te kopen. Voor een huis tot een bepaalde maximum prijs mogen deze met subsidie een huis kopen.

Deze subsidie wordt eigenwoningbijdrage of koopsubsidie genoemd.
 

Er wordt gekeken naar een aantal factoren:

  • De leeftijd van de koper van het huis (minimaal 18 jaar)
  • Diens inkomen
  • De koopsom van het huis (in 2009 mocht deze niet meer dan € 167.300 bedragen)
  • De hoogte van de hypotheek

 

Wanneer krijg je koopsubsidie?

Verder moet om Eigenwoningbijdrage de hypotheekrente 10 jaar vaststaan en is een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verplicht. De koper mag drie jaar geen koophuis hebben gehad, zelf de woning gaan bewonen en hij mag niet illegaal in Nederland verblijven. Het vermogen van de huisbezitter mag niet hoger zijn dan het heffingsvrij vermogen in box 3, In 2009 was dat € 20.661,-.

De eigenwoningbijdrage (koopsubsidie) wordt maandelijks uitbetaald. Na iedere vijf jaar moet de woningbezitter opnieuw de eigenwoningbijdrage aanvragen.
Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©