Starterslening

De starterslening is (al dan niet tijdelijk) gestopt

De starterslening wordt momenteel niet meer verstrekt. De tot en met 25 mei ontvangen aanvragen zullen nog worden nog afgehandeld. Alle aanvragen die na 25 mei 2010 zijn ontvangen worden geregistreerd in afwachting van het besluit van de gemeente over mogelijke voortzetting van de regeling. Je kunt dus de subsidie aanvragen, maar de kans dat je hem krijgt is vooralsnog niet groot.

Subsidie voor starters

Voor starters op de koopwoningmarkt zijn subsidies beschiktbaar. Een woning kopen is immers een dure aangelegenheid die voor een starter nauwelijks nog op te brengen is. De overheid komt de starter daarom tegemoet via subsidies. Een belangrijke subsidie was de starterslening.

 

Subsidie van de gemeente voor huizenkopers

De starterslening is een subsidie van de gemeente. De voorwaarden om de subsidie te krijgen kunnen daarom per gemeente verschillen, en niet iedere gemeente doet er aan mee. In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten is er onder bepaalde voorwaarden een starterslening te krijgen. Het is dus de moeite waard om bij de gemeente na te gaan wat daar de mogelijkheden zijn en of het zin heeft de subsidie ondanks de stop toch aan te vragen.

Je kunt de starterslening zien als een tweede hypotheek die wordt verstrekt via de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De starterslening overbrugt het bedrag dat je nodig hebt om een huis te kopen en het bedrag dat je maximaal kunt lenen volgens de normen van de NHG.

Mogelijke voorwaarden voor een starterslening

Het betreft een renteloze lening of een lening met een zeer lage rente die de eerste drie jaar bovendien aflossingsvrij is. Dat willen we allemaal wel, daarom gelden er strenge voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld alleen om nieuwbouwprojecten of juist om bestaande woningen. Of de gemeente wil zo bepaalde projecten promoten. Andere voorwaarden kunnen zijn dat je in een bepaalde leeftijdscategorie valt, dat je een binding met de plaats of regio hebt, of dat het huis in een bepaalde prijsklasse valt. Ook wordt de starterslening vaak aangeboden aan huurders die hun huurhuis willen kopen.

Gestopt per 25 mei 2010

De afgelopen periode zijn veel starters met behulp van een VROM Starterslening geholpen aan een woning. De enorme toename van de verstrekte startersleningen was een groot succes. De keerzijde hiervan is echter dat het budget versneld is uitgeput. De Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten doet er alles aan om “Den Haag” duidelijk te maken dat er een absolute noodzaak is de woningmarkt financieel te blijven stimuleren.
Wednesday the 5th. Joomla Templates Free. (c) Content=King 2013
Copyright 2012

©